Điều khoản Dịch vụ

Home » Điều khoản Dịch vụ

Điều khoản và Điều kiện cho Người chơi

Chào mừng bạn đến với 139.99.91.144! Những Điều khoản Dịch vụ (“Điều khoản”) này điều chỉnh việc bạn sử dụng trang web và dịch vụ của 139.99.91.144. Hãy đọc kỹ những Điều khoản này trước khi sử dụng nền tảng của chúng tôi. Bằng cách truy cập hoặc sử dụng 139.99.91.144, bạn đồng ý tuân theo những Điều khoản này.

Các Điều khoản pháp lý cho Người chơi tham gia cược tại 8Xbet.studio

Đủ điều kiện:

Bạn phải đủ tuổi chơi cờ bạc hợp pháp trong lãnh thổ của bạn để sử dụng dịch vụ của chúng tôi.

Bạn có trách nhiệm tuân thủ các luật và quy định địa phương liên quan đến cờ bạc trực tuyến.

Trách nhiệm tài khoản:

Bạn chịu trách nhiệm bảo mật thông tin tài khoản của mình, bao gồm tên người dùng và mật khẩu.

Mọi hoạt động được tiến hành qua tài khoản của bạn đều là trách nhiệm của bạn.

Nạp và Rút tiền:

Tất cả các giao dịch tài chính trên 139.99.91.144 đều tuân theo các điều khoản của các nhà cung cấp thanh toán của chúng tôi.

Bạn đồng ý không tham gia vào bất kỳ hoạt động tài chính gian lận hoặc bất hợp pháp nào trên nền tảng của chúng tôi.

Chơi công bằng:

Chúng tôi khuyến nghị việc chơi công bằng và cờ bạc có trách nhiệm. Vui lòng chơi một cách có trách nhiệm và trong khả năng tài chính của bạn.

Chúng tôi có quyền tạm ngừng hoặc đóng tài khoản của người chơi nếu phát hiện họ tham gia vào các hoạt động gian lận hoặc gian lận.

Sở hữu trí tuệ:

Tất cả nội dung trên trang web 139.99.91.144 được bảo vệ bởi bản quyền và các quyền sở hữu trí tuệ khác.

Bạn không được sử dụng, sao chép hoặc phân phối nội dung của chúng tôi mà không có sự cho phép bằng văn bản trước.

Các Điều khoản khi Đăng ký tài khoản

Đăng ký:

Bạn phải cung cấp thông tin chính xác và cập nhật khi đăng ký một tài khoản.

Bạn chỉ được phép có một tài khoản với 139.99.91.144.

Xác minh:

Chúng tôi có thể yêu cầu bạn xác minh danh tính bằng cách cung cấp các tài liệu xác thực hợp lệ.

Việc không cung cấp xác minh yêu cầu có thể dẫn đến tạm ngừng tài khoản của bạn.

Tài khoản không hoạt động:

Các tài khoản không hoạt động trong một khoảng thời gian cụ thể có thể bị đóng.

Liên lạc:

Bằng cách đăng ký, bạn đồng ý nhận các thông tin và thông cáo quảng cáo từ 139.99.91.144. Bạn có thể tắt các thông báo này bất kỳ lúc nào.

Các Điều khoản Được Sửa đổi và Bổ sung tại 8Xbet.studio

Cập nhật:

Chúng tôi giữ quyền cập nhật và sửa đổi những Điều khoản này bất kỳ lúc nào.

Bạn sẽ được thông báo về các thay đổi quan trọng, và việc tiếp tục sử dụng nền tảng của chúng tôi đồng nghĩa với việc chấp nhận Điều khoản đã cập nhật.

Chấm dứt:

Chúng tôi có thể tạm ngừng hoặc đóng tài khoản của bạn nếu vi phạm bất kỳ Điều khoản nào trong này hoặc vì bất kỳ lý do nào khác theo quyết định của chúng tôi.

Giải quyết tranh chấp:

Mọi tranh chấp hoặc khiếu nại phát sinh từ việc sử dụng 139.99.91.144 sẽ tuân theo quy định giải quyết tranh chấp của chúng tôi.

Bằng cách sử dụng 139.99.91.144, bạn thừa nhận rằng bạn đã đọc, hiểu và đồng ý với những Điều khoản và Điều kiện này. Nếu bạn không đồng ý với những Điều khoản này, vui lòng không sử dụng dịch vụ của chúng tôi. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc quan ngại nào về những Điều khoản này, vui lòng liên hệ với đội ngũ hỗ trợ khách hàng của chúng tôi.